Powered by IDH

đăng nhập


FSI ambition

‘Hỗ trợ Người sản xuất cá tra Việt Nam hướng tới tính bền vững ’
  • Femeg
  • LASC

Giới thiệu về Nhóm Xúc tiến ASC

Trang chủ ASC

Giới thiệu về Nhóm Xúc tiến ASC

 

Sở thích của thế giới đối với sản phẩm cá tra ngày càng gia tăng. Trong vòng 20 năm qua, lượng xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã tăng gấp 50 lần! (Universitat Bonn, 2011). Sản xuất Cá tra ở Việt Nam đã phát triển với một tốc độ chưa từng có ở bất kỳ mùa vụ thực phẩm nào khác trên thế giới. (Belton, 2011). Sự phát triển bùng nổ này đi liền với tính nhạy cảm của người tiêu dùng với các vấn đề về môi trường, xã hội và an toàn thực phẩm đã đặt ngành Cá tra Việt Nam dưới lăng kính kiểm soát quốc tế.

 

Hội đồng quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC) đã xây dựng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho việc nuôi cá tra bền vững. Chứng nhận ASC này cung cấp một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, đảm bảo cho người tiêu dùng tính bền vững về môi trường và xã hội cũng như an toàn thực phẩm của cá tra Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình chứng nhận đòi hỏi người nuôi khoản đầu tư trực tiếp tương đối lớn.

 

Quỹ Xúc tiến ASC, quản lý bởi SNV và đồng tài trợ bởi IDH, là một cơ chế để giải quyết những khó khăn này bằng cách cung cấp một quỹ đối ứng cho nông dân để chi trả cho các tư vấn, tập huấn và các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật khác có thể giúp tăng tốc quá trình cấp chứng nhận.

 

Những năm vừa qua, các bên liên quan trong ngành cá, các tổ chức phi chính phủ và các nhà khoa học đã xây dựng nên các tiêu chí nuôi cá tra có tránh nhiệm. Các tiêu chí này được gọi là Tiêu chuẩn ASC cho cá tra. Nhu cầu về cá tra có chứng nhận ASC và được sản xuất bền vững ở các thị trường Châu Âu và Châu Mỹ ngày càng tăng.

Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tính bền vững trong ngành cá tra bao gồm hai phần:

 

 

  1. Giúp ngành cá tra Việt Nam được kiểm chứng là phát triển bền vững và khả thi về mặt kinh tế.

  2. Giúp tiếp cận tốt hơn thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ.

Để hỗ trợ người nuôi cá đạt được chứng nhận ASC, Tổ chức Sáng Kiến Thương mại Bền vững Hà Lan (IDH), Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) và các doanh nghiệp thương mại ngành cá Châu Âu phối hợp chặt chẽ với Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), chính phủ Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) và Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS) đã sáng lập nên Nhóm Xúc tiến ASC.

 

Tải về tờ thông tin của Nhóm Xúc tiến ASC tại đây

Bạn muốn tham gia không?

Supporters

Newsletter VN